Tag Archives: Penerbitan Buku

Cikal Bakal Buku dan Percetakan di Nusantara

Cikal Bakal Buku dan Percetakan di Nusantara Kitab-kitab yang ditulis pujangga Nusantara, setidaknya ada 7 wajib dihafal dalam pelajaran sejarah di SD dan SMP. Dengan “Nusantara” dimaksudkan sebagai wilayah di mana kelak menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Majapahit, semasa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389), nenek moyang kita sudah mengenal budaya tulis-cetak. Karya-karya […]